اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

برگزاری کارگاه مهارتهای مصاحبه کیفی در ساری

کارگاه آموزشی مهارتهای مصاحبه در تحقیق کیفی بدعوت دانشگاه علوم پزشکی مازندران  در تاریخ های ۹دی ماه در شهرستان ساری برگزار می گردد در این کارگاه تعداد 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فوق شرکت خواهند داشت.

poster-sari

نظرات بسته است