اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

ژورنال ها

به نام خدا

Iran Qualitative Research Consultation   IQRC

Iranian Qualitative Research Experts      IQRE


در این قسمت نام ژورنال هایی که مقالات تحقیق کیفی را به چاپ می رسانند آورده شده است مجلاتی که با علامت ستاره( *) مشخص شده است بطور اختصاصی منحصرا مقالات تحقیق کیفی را چاپ می نمایند و بقیه مقالات کمی وکیفی هر دو را چاپ می نمایند. با کلیک روی اسم مجله می توانید به سایت مجله رفته و فورمت نحوه نگارش مقاله و سایر اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمایید.


*- مجلاتی که با علامت ستاره * مشخص شده است بطور اختصاصی منحصرا مقالات تحقیق کیفی را چاپ می نمایند و بقیه مقالات کمی وکیفی هر دو را چاپ می نمایند.

نظرات بسته است