اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

کتب فارسی

بسم الله الرحمن الرحيم

لیست کتب منتشر شده در مورد روشهای تحقیق کیفی به زبان فارسی با مشخصات تقديم ميگردد، که البته این تعداد اندک تالیفات (40 کتاب تا مردادماه سال 1390) در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار اندک است و امید است با افزایش علاقمندان این تعداد بطور تصاعدی افزایش یابد.         دریافت فایل PDF
موفق باشید
دکتر مسعودفلاحی

روش تحقیق کیفی
پدیدآورنده: گرچن راس من، کاترین مارشال، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم)
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی – 11 اردیبهشت، 1387
قیمت: 28000 ریال

درآمدی بر روش تحقیق کیفی
پدیدآورنده: بیوک محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – 21 اردیبهشت، 1387
قیمت: 18000 ریال
3.

روش های تحقیق کیفی
پدیدآورنده: سرور پرویزی، مهوش صلصالی، محسن ادیب حاج باقری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری – 13 تیر، 1389
قیمت: 89000 ریال
4.

روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
پدیدآورنده: دیوید سیلورمن، محسن ثلاثی (مترجم)
ناشر: تبیان – 1381
قیمت: 24000 ریال
ا
5.

روش های تحقیق کیفی در پرستاری
پدیدآورنده: حیدرعلی عابدی (مترجم)، حجت اله یوسفی (مترجم)، مریم روانی پور (مترجم)، منصوره کریم اللهی (مترجم)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه – 26 دی، 1385
قیمت: 55000 ریال
ا
6.

اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها
پدیدآورنده: آنسلم استراس، جولیت کوربین، بیوک محمدی (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – 06 آذر، 1387
قیمت: 28000 ریال
7.

رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی
پدیدآورنده: علی ایمانی، مصطفی ازکیا، عادل زارع
ناشر: نشر نی – 28 دی، 1387
قیمت: 65000 ریال
ا

8.

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری
پدیدآورنده: عباس بازرگان
ناشر: دیدار – 21 بهمن، 1387
قیمت: 32000 ریال
ا
9.

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری
پدیدآورنده: عباس بازرگان
ناشر: دیدار – 23 بهمن، 1389
قیمت: 42000 ریال
10.

مبانی پارادایمی روش های کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی
پدیدآورنده: محمدتقی ایمان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه – 17 فروردین، 1389
خرید از آدینه بوک: 55000 ریال 53000 ریال
.
11.

درآمدی بر روش های کمی و کیفی تحقیق در علوم اجتماعی
پدیدآورنده: احمد سعیدی، امیر هاشمی مقدم، حسینعلی میرزایی، فهیمه حسین زاده
ناشر: جامعه شناسان – 19 خرداد، 1389
قیمت: 40000 ریال
12.

درآمدی بر تحقیق کیفی
پدیدآورنده: اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم)
ناشر: نشر نی – 03 مرداد، 1388
قیمت: 68000 ریال

13.

روشهای تحقیق کیفی
پدیدآورنده: مهوش صلصالی، سرور پرویزی (مترجم)، محسن ادیب حاج باقری (مترجم)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری – 1382
قیمت: 89000 ریال
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع

پدیدآورنده: سیدمهدی الوانی، عادل آذر، حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار – 10 تیر، 1388

قیمت: 48000 ریال
روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق)
پدیدآورنده: غلامرضا محمدی مهر
ناشر: دانش نگار، گنجینه علوم انسانی – 11 مهر، 1389
قیمت: 45000 ریال
روش تحقیق گراندد تئوری: راه و روش نظریه پردازی در علوم انسانی و بهداشتی
پدیدآورنده: محسن ادیب حاج باقری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری – 26 دی، 1385
قیمت: 35000 ریال
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
پدیدآورنده: والتر بورگ، جویس گال، مردیت دامین گال، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم)، علیرضا کیامنش (مترجم)، زهره خسروی (مترجم)، محمود ابوالقاسمی (مترجم)، حمیدرضا عریضی (مترجم)، خسرو باقری (مترجم)، محمد خیر (مترجم)، منیجه شهنی ییلاق (مترجم)، احمدرضا نصر (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی – 16 مرداد، 1389
قیمت: 75500 ریال
روشهای تحقیق کیفی در علوم ارتباطات
پدیدآورنده: تامس آو. لیندلف
ناشر: همشهری – 05 اردیبهشت، 1389
خرید از آدینه بوک: 100000 ریال 97000 ریال
روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی
پدیدآورنده: ایان های، احمد پوراحمد (مترجم)، محمد اسکندری نوده (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) – 26 خرداد، 1388
قیمت: 28000 ریال
روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی
پدیدآورنده: محمد فاضلی (مترجم)
ناشر: آگه – 11 مهر، 1388
قیمت: 35000 ریال
روش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی
پدیدآورنده: خدیجه سفیری
ناشر: پیام پویا – 27 دی، 1388
قیمت: 65000 ریال
روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
پدیدآورنده: کریستین جی استربرگ، احمد پوراحمد (مترجم)، علی شماعی (مترجم)
ناشر: دانشگاه یزد – 09 اردیبهشت، 1385
قیمت: 21000 ریال
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
پدیدآورنده: مردیت گال، والتر بورگ، جویس گال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی – 1382
قیمت: 145000 ریال
روش های تحقیق تلفیقی
پدیدآورنده: جان کرسول، ویکی پلانو کلارک، محسن نیازی (مترجم)، عباس زارعی (مترجم)، ربابه زمانی (ویراستار)
ناشر: سخنوران – 09 اسفند، 1389
قیمت: 37000 ریال
روش تحقیق میدانی: راهنمای عملی تحقیق در تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی
پدیدآورنده: کلایر تیلور، من ویلکی، جودیت باسر، محسن نیازی (مترجم)، عباس زارعی (مترجم)
ناشر: سخنوران – 08 اسفند، 1389
قیمت: 35000 ریال
روش های تحقیق تلفیقی
پدیدآورنده: جان کرسول، ویکی پلانو کلارک، محسن نیازی (مترجم)، عباس زارعی (مترجم)
ناشر: ثامن الحجج، علم و دانش – 05 خرداد، 1387
روش های پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی
پدیدآورنده: فرحناز فرهمندفر، محمدکریم منصوریان
ناشر: نوید شیراز – 1381
قیمت: 13500 ریال
اقدام پژوهی “پژوهش حین کار”آموزش یک دوره کامل روش تحقیق اقدام پژوهی همراه با مثال ها و نمونه های واقعی
پدیدآورنده: وجه الله سیف اللهی
ناشر: عابد – 28 دی، 1384
قیمت: 12000 ریال
روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
پدیدآورنده: دیوید سیلورمن، محسن ثلاثی (مترجم)
ناشر: تبیان – 1381
قیمت: 24000 ریال
واژه نامه آمار، روش تحقیق و روان سنجی
پدیدآورنده: مهدی کلانتر
ناشر: فرهنگ سبز – 09 مرداد، 1389
قیمت: 40000 ریال
روش تحقیق میدانی در علوم جنایی
پدیدآورنده: علی شایان (مترجم)
ناشر: دادگستر – 06 مهر، 1389
قیمت: 46000 ریال
روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی
پدیدآورنده: علیرضا نیکبخت نصرآبادی، اشرف السادات صانعی
ناشر: برای فردا – 29 آذر، 1384
قیمت: 24700 ریال
روش تحقیق پرستاری: اجرا، نقد و کاربرد
پدیدآورنده: سوزان برنز، نانسی گرو، علی فخرموحدی (مترجم)، حسن بابامحمدی (مترجم)، زهرا فارسی (مترجم)، خاطره سیلانی (مترجم)، ناهید دهقان نیری (زیرنظر)
ناشر: اندیشه رفیع – 16 تیر، 1389
قیمت: 258000 ریال

نام کتاب: راهنمای پژوهشهای کیفی
مولف: جودی آبل
مترجم: دکتر حسین ملک افضلی
ناتشر : مولف
محل انتشار : تهران
چاپ اول: تابستان 1378
تیراژ: 3000 نسخه
تعداد صفحه: 90
قیمت: 500 تومان
نام کتاب: رویکردهای کیفی در پژوهش پرستاری
مولف: ماریان مارکوس و پاتریشیا لیهر
مترجمین: دکتر منصوره یادآور نیکروش و دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
ناشر: نشر سالمی
محل انتشار: تهران
چاپ اول: تابستان 1381
تیراژ: 2000 نسخه
تعداد صفحه: 60
قیمت : 600 تومان
نام کتاب: روشهای تحقیق کیفی
ترجمه و گردآوری: دکتر مهوش صلصالی و همکاران
ناشر: انتشارات بشری
محل انتشار: تهران
چاپ اول: بهار 1382
تیراژ: 700 نسخه
تعداد صفحه: 185
قیمت: 2200 تومان
نام کتاب: روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی
مولفین: دکتر اشرف السادات صانعی و دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
ناشر: انتشارات برای فردا
محل انتشار: تهران
چاپ اول: بهار 1383
تیراژ: 2000 نسخه
تعداد صفحه: 150
قیمت: 2470 تومان
نام کتاب: روش تحقیق در  پرستاری
مولفین: هالوی و ایمی،
مترجمین: عابدی ح، یوسفی ح، روانی پور و کریم اللهی،
ناشر:انتشارات بشری
چاپ اول:1385

نظرات بسته است