اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

کارگاههای برگزار شده

کارگاه مهارتهای مصاحبه کیفی اسفند 93  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

کارگاه مهارتهای انالیز داده های کیفی اسفند 93  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بسم الله الرحمن الرحيم

Iran Qualitative Research Consultation   IQRC

Iranian Qualitative Research Experts      IQRE


کارگاههای اموزشی روش تحقیق کیفی برگزار شده

1- دانشگاه عاوم پزشکی کاشان مرداد 1381
2- دانشگاه عاوم پزشکی بقیه ا…الاعظم تیرماه 1382
3- دانشگاه بین المللی هاوایی تیرماه 1382
4- دانشگاه عاوم  بهزیستی و توانبخشی مهر ماه 1382
5- مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور آبان ماه 1382
6- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(همزمان با کنگره) آذر ماه 1382
7- دانشگاه تربیت مدرس اسفند ماه 1382
8- دانشگاه عاوم پزشکی اصفهان اسفند ماه 1382
9- دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان اصفهان تیرماه 1383
10- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( دومین کارگاه) مردادماه 1383
11- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و جالوس مرداد ماه 1383
12- دانشگاه عاوم پزشکی اصفهان (سومین کارگاه) شهریور 1383
13- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی( دومین کارگاه) بهمن 1383
14- دانشگاه عاوم بهزیستی و توانبخشی (سومین کارگاه) اسفندماه 1383
15- دانشگاه عاوم پزشکی اهواز اسفند ماه 1383
16- دانشگاه علوم پزشکی گیلان تیرماه 1384
17- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شهریور ماه 1384
18- کارگاه توجیهی 1 روزه مقدمات تحقیقات کیفی جهت کارشناسان معاونت سلامت وزارت بهداشت 26 تیرماه 85
19- کارگاه توجیهی 1 روزه مقدمات تحقیقات کیفی جهت کارشناسان معاونت سلامت وزارت بهداشت 9 مردادماه 85
20- کارگاه مقدماتی اصول و روشهای تحقیقات کیفی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکي گناباد مورخه ی هفتم تا نهم شهریورماه 85
21- کارگاه مقدماتي اصول روش هاي تحقيق کيفي دانشگاه علوم پزشکي کرمان 21 تا 23 آذر 85
22-کارگاه مقدماتي اصول روش هاي تحقيق کيفي دانشگاه علوم پزشکي کرمان 3 تا 5 بهمن 85
23- کارگاه مقدماتي اصول روش هاي تحقيق کيفي جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم تهران
24- کارگاه مقدماتی تحقیق کیفی در اولین همایش تحقیق کیفی تهران 1386
24- کارگاه فنومنولوزی- تهران
25- کارگاه گراندد تئوری- تهران

25-کارگاه مبانی تحقیقات کیفی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،مرکز تحقیقات بهداشت روان(انستیتو روانپزشکی تهران ۲۶ لغایت ۲۸ تیرماه ۸۶
26-کارگاه مقدماتی تحقیق کیفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری
27-کارگاه مقدماتی تحقیق کیفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت
28-کارگاه مقدماتی تحقیق کیفی دانشگاه علوم پزشکی بابل- آمل
29-کارگاه مقدماتی تحقیق کیفی در دومین همایش تحقیق کیفی کرمان
30- کارگاه مهارتهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات کیفی تهران
31- کارگاه مهارتهای آنالیز و تحلیل  اطلاعات کیفی تهران

………

……..

کارگاهای برگزار شده در سال 1393

کارگاه اصول مبانی تحقیق کیفی آبانماه 93 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

کارگاه انالیز داه های کیفی آبانماه 93 دانشگاه شهید چمران اهواز

کارگاه مهارت نگارش گزارش تحقیق کیفی اسفندماه 93 دانشگاه شهید چمران اهواز

کارگاه مهارتهای مصاحبه کیفی اسفند 93  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

کارگاه مهارتهای انالیز داده های کیفی اسفند 93  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

کارگاه مهارتهای مصاحبه کیفی تیر 93  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کارگاه مهارتهای انالیز داده های کیفی اسفند 93  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کارگاه مهارتهای مصاحبه کیفی  اردیبهشت  93  دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی پرستاری ایران

کارگاه مهارتهای انالیز داده های کیفی اسفند 93  دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی پرستاری ایران

کارگاهای برگزار شده در سال

کارگاه مهارت پورپوزال نویسی در تحقیقات کیفی  مردادماه 1394

نظرات بسته است