اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

مشاورین علمی

به نام خدا

Iran Qualitative Research Consultation   IQRC

Iranian Qualitative Research Association      IQRA


موسسه مشاورین علمی تحقیقات کیفی ایران

دکتر فضل ا… احمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حیدر علی عابدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان- اصفهان

دکتر عیسی محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود فلاحی خشکناب، بنیانگذار موسسه مشاورین تحقیق کیفی ایران، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،

تلفن همراه: email:msflir@yahoo.com  ۰۹۱۲۵۰۹۷۱۴۴


نظرات بسته است