اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

مقالات فارسی

بنام خداوند بخشنده مهربان

Iran Qualitative Research Consultation   IQRC

Iranian Qualitative Research Experts     IQRE


در این بخش  تعدادی ازمقالات فارسی موجود در زمینه تحقیقات کیفی ذکر شده است . در صورتیکه مقله یا مقالاتی در زمینه تحقیق کیفی دارید که به چاپ رسیده است مشخصات مقاله ( نام نویسندگان، نام، شماره مجله، تاریخ چاپ، شمار صفحات و…) را بهمراه خلاصه مقاله برای ما از طریق پست الکترونیکی به نشانی  info@iqr.ir ارسال دارید. و رونوشت آنرا نیز به آدرس msflir@yahoo.com ارسال فرمایید روی وب سایت گذاشته خواهد شد.                                       با تشکر مدیر سایت: دکتر مسعود فلاحی

 1. احمدی.ف ، غفرانی پور.ف، ,عابدی.ح ،عارفی.ح و فقيه زاده.س، طراحی مدل مراقبت پيگيربر کنترل اختلال عروق کرونر، مجله مدرس علوم پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس ، تهران، دوره 4،شماره 2،باييز و زمستان 80  صفحه 97 تا 104
 2. فلاحی خشکناب، مسعود و همکاران. طراحی مدل پرستاری توانبخشی روانی چند بعدی در مراقبت از بیماران اسکیزوفرنیک. مجلع علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ضمیمه شماره 3، پاییز 1381. صفحات 37-46.
 3. فلاحی خشکناب، مسعود. مفاهيم جديد در پرستاري و روشهاي توليد مفاهيم درعلم پرستاري خلاصه مقالات همایش سراسری مفاهیم پرستاری گرگان، آذز ماه 1382.
 4. مسعودی علوی.ن، غفرانی پور.ف ، احمدی.ف ، رجب. ا، بابائی.غ، بررسی تجربيات بيماران مبتلا به ديابت قندی : تحقيقی کيفی از نوع تئوری پايه، مجله پزشکی کوثر ، پائيز 83 ،شماره 9(3) صفحات 229-234
 5. اديب حاج باقری.م، صلصالی .م،احمدی .ف، درک و تجربه قدرت حرفه ای در پرستاران ايران : يک مطالعه کيفی مجله خارجی Human Resources for Health،24 ژوئن 2004 صفحات 1-14
 6. پرويزی.س ،احمدی.ف ،نيکبخت نصر آبادی .ع ،عوامل موثر بر  سلامت از نگاه نوجوانان : مطالعه کيفی، مجله پايش ،تهران ،سال دوم ، شماره جهارم،پائيز82 صفحات 245-252
 7. اديب حاج باقری.م ، صلصالی .م،احمدی .ف، تصميم گيری بالينی : راهی برای توانمند سازی حرفه ای در  پرستاری، مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی اصفهان ، شماره 10 ، سال 1382 صفحه 3-13.
 8. پرويزی.س ،احمدی.ف ،نيکبخت نصر آبادی .ع ، اعتياد از نگاه نوجوانان :يک پژوهش کيفی. مجله انديشه ورفتار،تهران، سال دهم،شماره3 ،زمستان83 ،صفحات 250-257
 9. عابدی حیدرعلی، تحقیقات کیفی،  فصلنامه حوزه و دانشگاه، قم، سال 12، تابستان 1385، صفحات: 62-79.
 10. عابدی حیدرعلی، نصیری محمود، صفاری فرانک،  موانع مراقبت های معنوی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی،  طب و تزکیه. ‏1384.
 11. حیدر علی عابدی، مژگان خادمی، رضا دریا بیگی و نصرالله علیمحمدی، نیازهای همراهان بیماران سالمند بستری در بیمارستان : زیر بنایی جهت آموزش پرستاری،  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 6 سماره 1 (پی در پی 15)بهار تابستان 1385.
 12. حیدرعلی عابدی، عباس حیدری، مهوش صلصالی، تجارب دانش‌آموختگان پرستاری از آمادگی حرفه‌ای در جریان گذر به نقش بالینی خود ، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره 4، (12):‏69-، ‏1383
 13. نوروزی م. عابدی ح. و فراهانی م، عوامل مرتبط با تمایلات مادران شیر ده درانتخاب روش پیشگیری از بارداری،  تحقیقات پرستاری و مامایی – اصفهان – ؛23:‏53-3، ‏1383
 14. عابدی ح. ابوالفتحی ی. توکل خ. و نصیرِی م ، تجارب بحران در افراد بی خانمان،  تحقیقات پرستاری و مامایی،  21: ‏25-32. ‏1382
 15. نوروزى م. عابدى ح. و فراهانی م،  آموزش تنظیم خانواده در شیرده کودک  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی  6:  ‏56-61 ‏1381
 16. نوروزی مهناز، عابدی حیدرعلی، فرمهینی فراهانی مریم، بررسی تمایلات مادران در انتخاب روش پیشگیری از بارداری بعد از زایمان، در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان 1380  مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبی، 2-5 . ‏1381
 17. عباس زاده عباس، عابدی حیدرعلی، غفرانی فضل الله ، شریف فرخنده ، طراحی و ارزیابی مدل عملکرد اخلاقی پرستاران،  طب و تزکیه؛ (47) : ‏59-67، ‏1381.
 18. عابدی ح. ، نیکبخت پ. و صالحی ک، تاثیرتامین نیازهای عاطفی توسط ماما بر سیر بالینی زایمان،  مجله علمی دانشگاه شهر کرد،   3 (1): ‏1-،6 ‏1380.
 19. صالحی ش. رحیمی م. عابدی ح. و بهرامی م.،  تجارب دانشجویان از برنامه درسی مستتر،  پژوهش در پزشکی،  3 (27):‏217-223، 1382.

توجه: در صورتیکه مقله یا مقالاتی در زمینه تحقیق کیفی دارید که به چاپ رسیده است مشخصات مقاله ( نام نویسندگان، نام، شماره مجله، تاریخ چاپ، شمار صفحات و…) را بهمراه خلاصه مقاله برای ما از طریق پست الکترونیکی به نشانی  info@iqr.ir ارسال دارید. و رونوشت آنرا نیز به آدرس msflir@yahoo.com ارسال فرمایید روی وب سایت گذاشته خواهد شد.                                                                                                                                با تشکر مدیر سایت دکتر مسعود فلاحی

نظرات بسته است