اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

برگزاری کارگاه مهارتهای آنالیز داده های کیفی در دانشکده بهداشت شهید بهشتی

سیزدهمین کارگاه مهارتهای انالیز داده های کیفی در روز پنجشنبه مورخه ۶ آبان ماه ۱۳۹۵ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای اساتید محترم دانشکده برگزار می گردد.

qualitative-analysis-sbums-poster

نظرات بسته است