اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

دفاع از رساله دکتر تخصصی پرستاری با روش کیفی گراندد تئوری

جلسه دفاع از رساله دکتری تحت عنوان تبین فرایند سازگاری با بازنشستگی در پرستاران توسط خانم دکتر منیره نوبهار دانشجوی دکتری  تخصصی پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس روز سه شنبه 18 بهمن ماه 1390 از ساعت 3 تا 5 بهدازظهر در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. این رساله به شیوه کیفی با متد گراندد تئوری انجام گردیده بود ضمن تبریک به سرکار خانم دکتر نوبهار، از درگاه خداوند متعال سلامت و موفقیت در تمام شئون زندگی و بالاخص ارتقای علمی برای ایشان مسئلت می نماید.

201202075550

نظرات بسته است