اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

برگزاری کارگاههای مهارتهای مصاحبه و انالیزداده های کیفی

کارگاه آموزشی مهارتهای مصاحبه کیفی روز جهارشنبه 19 تیرماه و کارگاه مهارتهای آنالیز داده های کیفی روز پنجشنبه 20 تیرماه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می گردد، استید کارگاه آقایان دکتر مسعود فلاحی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و آقای دکتر عیسی محمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس و آقای دکتر سهیل نجفی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…الاعظم(عج) می باشند، گروه هدف این کارگاهها اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشجویان دکتری تخصصی می باشد.

نظرات بسته است