اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

برگزاری کارگاه تحقیقات کیفی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارگاههای سری تحقیقات کیفی با  پیشنهاد  انجمن  علمی دانشجویان  رفاه اجتماعی، توسط معاونت  فرهنگی دانشجویی دانشگاه  علوم  بهزیستی و  توانبخشی روزهای شنبه  هر هفته  برگزار می گردد، اولین  روز برگزاری کارگاه  شنبه  4 اذرماه 1396 می باشد.

نظرات بسته است