اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

کارگاه مهارتهای مصاحبه و آنالیز تحقیق کیفی برگزار گردید

کارگاه مهارتهای مصاحبه و آنالیز تحقیق کیفی در روز پنجشنبه 9 دی ماه و جمعه 10 دی ماه به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سارب برگزار گردید در این کارگاه تعداد 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شرکت نودند.

photo_2017-01-08_09-43-10

نظرات بسته است